Nieuwsoverzicht

Samenwerking tussen KMI, Universiteit Gent en SCK resulteert in het behalen van een doctoraat

Op 8 november 2018 verdedigde Pieter De Meutter met succes zijn proefschrift aan de Universiteit Gent. Zijn doctoraat was in nauwe samenwerking met het KMI en het SCK (StudieCentrum voor Kernenergie). De titel van zijn thesis luidt: “Uncertainty quantification in long-range Lagrangian atmospheric transport and dispersion modelling”.

Het doctoraat handelt over het simuleren van transport en dispersie van radioactieve deeltjes in de atmosfeer over grote afstanden. Zulke modellen worden onder meer gebruikt bij de verificatie van de naleving van het alomvattend kernstopverdrag. De resultaten van het proefschrift zijn ook relevant voor de noodplanning in geval van een nucleair accident, en voor andere onderzoeksdomeinen waarbij gebruik wordt gemaakt van atmosferische transport en dispersiemodellen.

Tijdens het doctoraat werd gekeken naar de onzekerheidsbepaling van atmosferische transport- en dispersiemodellen. Daarvoor werd de ensemble-methode gebruikt: zo’n ensemble bestaat uit verschillende realistische scenario's die de mogelijke verspreiding van deeltjes in de atmosfeer weergeven. De spreiding tussen de verschillende scenario's is dan een maat voor de onzekerheid.

Pieter De Meutter tijdens de verdediging van zijn thesis.

Pieter De Meutter tijdens de verdediging van zijn thesis.

Het eerste deel van de thesis behandelt de transport en dispersie van radioactief xenon uitgestoten door civiele bronnen, en wat de impact hiervan is op de verificatie van het alomvattend kernstopverdrag. Het tweede deel van de thesis behandelt indirect modelleren, waarbij informatie over de bron wordt berekend op basis van gemeten concentraties in de lucht. Met deze methode wordt informatie bekomen over de eventuele bronterm en de vrijgekomen deeltjes.

De methode werd onder meer toegepast op de recente metingen van radioactief ruthenium op het noordelijk halfrond in de herfst van 2017. Meer info kan je terugvinden in dit artikel.
Pieter heeft in de aanloop naar het behalen van het doctoraat ook twee prijzen binnengehaald tijdens de NERIS workshop en tijdens de ITM conferentie (International technical meeting on Air pollution and its applications).

 

Het KMI wenst Pieter een welgemeende proficiat en veel succes bij het verder uitbouwen van zijn wetenschappelijke carrière!

 

Promotors:
Dr. Johan Camps
Dr. ir. Andy Delcloo
Prof. Dr. Piet Termonia

Cookies opgeslagen