Nieuwsoverzicht

Internationale meeting: Tijdreeksen voor klimaatstudies

De 4e steering group meeting van de Climate Monitoring SAF (CM SAF) werd gehouden op 3 en 4 december 2018 bij het KMI.

SAF” staat voor Satellite Application Facility en deze zijn gefinancierd door de Europese organisatie voor meteorologische satellieten EUMETSAT. Het CM SAF consortium bestaat uit de nationale meteorologische diensten van Duitsland, België, Nederland, Finland, Engeland, Zweden, Zwitzerland, de Franse CNRS en EUMETSAT. CM SAF bouwt, met behulp van (globale) waarnemingen van verschillende satellieten, tijdreeksen op die nuttig zijn voor klimaatstudies. Het gaat dan over tijdreeksen sinds het begin van het satelliettijdperk. Enkele van de vele tijdreeksen geven informatie over de evolutie in de laatste 40-50 jaar van bijvoorbeeld bewolking, straling of sneeuwbedekking.

Voordat een datareeks beschikbaar gesteld wordt voor de gebruikers ondergaat die een diepgaande evaluatie. De resultaten van die evaluatiepanels worden besproken in de stuurgroep. Deze beslist of de data voldoen aan de vereisten van de gebruikers vooraleer ze officieel ter beschikking te stellen van wetenschappelijke instellingen en universiteiten waar ze gebruikt worden in klimaatstudies. Daarnaast volgt de stuurgroep de activiteiten van het projectteam en geeft adviezen voor verdere ontwikkelingen.

Deelnemers aan de 4e Steering Group meeting van de CM SAF.

Deelnemers aan de 4e Steering Group meeting van de CM SAF.

Cookies opgeslagen