Nieuwsbrief

Het KMI-onweerdetectiesysteem vernieuwd!

Het KMI beschikt sinds het begin van de jaren negentig over het bliksemlokalisatiesysteem BELLS (Belgian Lightning Location System), waarmee bliksemontladingen in real-time boven België in kaart worden gebracht. Het KMI heeft onlangs, en mede door de steun van voormalig staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Elke Sleurs, een belangrijke vernieuwing doorgevoerd van het netwerk van bliksemdetectoren.

Locatie van de verschillende sensoren in BELLS, met in het rood de SAFIR-sensoren en in het blauw de nieuwste LS7002-sensoren.

Locatie van de verschillende sensoren in BELLS, met in het rood de SAFIR-sensoren en in het blauw de nieuwste LS7002-sensoren.

Het KMI beheert al 25 jaar een bliksemdetectiesysteem met sensoren van het type SAFIR die zowel blikseminslagen naar de grond alsook de vaker voorkomende ontladingen in de wolken waarnemen. Het deel dat de ontladingen naar de grond detecteert was echter verouderd en is nu aangevuld met 5 nieuwe bliksemdetectiesensoren van het type Vaisala LS7002. Deze nieuwe sensoren staan verspreid opgesteld in België en vangen de elektromagnetische pulsen met lage frequentie op die door bliksemontladingen worden uitgezonden. Door het combineren van de gegevens die iedere sensor doorstuurt naar de centrale computer te Ukkel, kan de juiste locatie van iedere bliksemontlading bepaald worden.

De laatst geplaatste sensor te Riemst, operationeel sinds 1 september 2017.

De laatst geplaatste sensor te Riemst, operationeel sinds 1 september 2017.

De sensoren zijn zowat het beste wat er vandaag op de markt te vinden is en samen met de state-of-the-art verwerkingssoftware beschikken we over een totaal vernieuwd en performant bliksemdetectiesysteem. BELLS neemt meer dan 95% van alle bliksemontladingen waar, met een nauwkeurigheid tot op 100 à 200 meter. Hiermee behoort BELLS tot één van de beste bliksemdetectienetwerken in Europa!

 

De waarnemingen worden gebruikt bij het opstellen van weersvoorspellingen voor de komende minuten en uren en bij het uitsturen van waarschuwingen bij potentieel gevaarlijke weerssituaties. De gegevens worden ook gebruikt naar aanleiding van vragen van verzekeringsmaatschappijen en bij het opstellen van rapporten voor het rampenfonds. Bovendien zijn ze ook een belangrijke bron van informatie voor allerhande wetenschappelijke studies. Zo zijn bijvoorbeeld de observatiegegevens over lange termijn essentieel voor het analyseren van de klimaatsveranderingen. Nog een belangrijke externe gebruiker is de luchtvaart, doordat onweders voor een potentieel gevaarlijke situatie kunnen zorgen wanneer deze op een vluchtroute liggen of in de buurt van een luchthaven worden gesignaleerd.

De nieuwe sensor in Koksijde.

De nieuwe sensor in Koksijde.

Er kan verder gemeld worden dat de beelden heel binnenkort live beschikbaar zullen zijn op de website!

Cookies opgeslagen