Nieuwsbrief

PLURISK: "Voorspelling en beheer van overstromingen door extreme neerslag in de stedelijke omgeving"

Extreme neerslag in stedelijke gebieden kan de veiligheid van de bewoners bedreigen en zware schade toebrengen aan woningen en infrastructuur. Om deze stedelijke overstromingen beter te voorspellen en te beheren ging in 2012 het BELSPO-onderzoeksproject PLURISK van start, waarbij het KMI samenwerkte met de KULeuven en ULg.

Een primaire doelstelling van het PLURISK-project is de verbetering van neerslagvoorspellingen opzeer korte termijn, ook wel “nowcasts” genoemd. Deze voorspellingen dienen vervolgens als input voor innovatieve overstromingsmodellen, die kunnen voorspellen welke delen van straten er blank dreigen te staan.

De KMI-medewerkster Lesley De Cruz heeft een award gekregen voor een poster over STEPS-ALARO op de Weather Radar and Hydrology (WRaH) conferentie van 2017.

De KMI-medewerkster Lesley De Cruz heeft een award gekregen voor een poster over STEPS-ALARO op de Weather Radar and Hydrology (WRaH) conferentie van 2017.

Nowcasts voor België zijn er dankzij de meteorologische radars van het KMI, die ons op elk moment een beeld van de neerslag over het hele land geven. Op basis van de meest recente radarbeelden maakt het INCA-BE systeem een nowcast, die geraadpleegd kan worden via de KMI-app.

In het kader van het PLURISK-project werd een nieuw soort nowcast-systeem ontwikkeld, genaamd STEPS-BE. In dit nieuwe systeem wordt ook de waarschijnlijkheid op regen berekend door een analyse van de huidige situatie. Zo is er bij zomeronweders een grotere onzekerheid op de voorspelling dan bij een grote frontale regenzone. De waarschijnlijkheid van een overstroming is een onontbeerlijk stuk informatie bij het beslissingsproces over bijvoorbeeld een evacuatie. De STEPS-BE-viewer wordt reeds gebruikt door testgebruikers, waaronder Stad Gent en Farys.

Kaart met de waarschijnlijkheid op matige neerslag (>1mm/uur) voorspeld door STEPS-BE

Kaart met de waarschijnlijkheid op matige neerslag (>1mm/uur) voorspeld door STEPS-BE

Verder werd ook een uitbreiding van STEPS-BE ontwikkeld, genaamd STEPS-ALARO. Dit systeem gebruikt naast de radarbeelden ook de voorspellingen van ALARO, het operationele numerieke weermodel van het KMI, om de STEPS-BE nowcast te verbeteren. Dit is belangrijk om neerslag meerdere uren vooruit te kunnen voorspellen.

Kaart met de waarschijnlijkheid op matige neerslag (>1mm/uur) op basis van de observatie een uur eerder.

Kaart met de waarschijnlijkheid op matige neerslag (>1mm/uur) op basis van de observatie een uur eerder.

Om de resultaten van het project voor te stellen, organiseerde het KMI op 4 oktober 2017 het PLURISK-symposium in het Planetarium van Brussel. De stakeholders van het project werden hierbij ook aan het woord gelaten. Het symposium trok een zeer divers publiek, met zowel deelnemers van universiteiten uit binnen- en buitenland, meteorologische diensten, regionale hydrologische diensten, studiebureaus, vertegenwoordigers van grote steden en waterbeheerders.

Cookies opgeslagen