2002-2005

Klimatologisch jaaroverzicht van 2004

Algemeen

Te Ukkel was de enige bijzonderheid van het jaar 2004 de hoge gemiddelde temperatuur. Zijn jaarwaarde kan als «zéér abnormaal» (zie tabel 1) worden gekarakteriseerd. (zie tabel 2). De jaarwaarde van het neerslagtotaal was abnormaal hoog en die van de zonneschijnduur en de neerslagfrekwentie daarentegen waren normaal.

De winter 2004 (december 2003 tot februari 2004) was zacht en nat. Het zéér abnormaal hoge neerslagtotaal was te wijten aan de neerslaghoeveelheden tijdens de maand januari : de pluviometrische gemeten hoeveelheden waren bijzonder overvloedig tijdens de tweede decade van deze maand waardoor het maandtotaal als «zéér uitzonderlijk»kon worden geklassificieerd. Deze tweede decade van januari was de natste tweede januaridecade sinds 1901 met 102,4 mm (het vorige record dateerde uit 1938, met 69,7 mm). Wat de wintertemperaturen betreft werd dit seizoen gekenmerkt door afwisselend warme en koudere perioden met een bijzonder zachte periode tijdens de maand februari.

Globaal bekeken was de lente, zoals de winter relatief zacht. Daar tegenover staat dat de neerslaghoeveelheden deficitair waren waardoor het seizoenstotaal van de lente als

«zéér abnormaal» kon worden beschouwd. Tijdens de 41 neerslagdagen geregistreerd te Ukkel waren er slechts 4 dagen waarop er meer dan 5 mm werd gemeten.

De zomer werd gekenmerkt door «zéér abnormaal» hoge waarden van de temperatuur en het neerslagtotaal. De te hoge temperatuurswaarden waren vooral opmerkelijk tijdens twee perioden, eentje aan het begin van de maand juni en een andere van half juli tot half augustus. Nochtans werden de opvallende waarden van de zomer van 2003 niet meer bereikt. Tijdens de maand augustus werd een opmerkelijk hoog aantal onweersdagen geregistreerd : 23 dagen tegenover een «normale» waarde van 11,3 dagen. Tot hiertoe was de opmerkelijkste waarde voor een augustusmaand 17 dagen in 1939.

De herfst 2004 was zéér abnormaal zacht en dit niettegenstaande het feit dat de drie maanden van dit seizoen (september tot november) als «normaal» werden gekarakteriseerd. Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur van dit seizoen 0,9°C hoger dan de normale waarde.

De laatste maand van het jaar vertoonde geen enkele opmerkelijke waarde. Dit was in 2004 de enige maand dat de gemiddelde temperatuur onder de normale waarde bleef.

Als besluit kunnen wij stellen dat 2004 een relatief warm jaar was, zoals dit nu steeds het geval is sinds het einde van de jaren 80. Afgezien van een recordnatte januarimaand en een zéér onweerachtige augustusmaand kenden wij in 2004 geen opmerkelijke klimaatuitersten, zoals dit wel het geval was geweest tijdens 2003.

Top

Tabel 1: Definities van de graad van abnormaliteit

AfkortingGraad van abnormaliteitFenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
Aabnormaal6 jaar
ZaZéér abnormaal10 jaar
UUitzonderlijk30 jaar
ZuZéér uitzonderlijk100 jaar

Top

Tabel 2: Normaalwaarden en waarden voor het jaar 2004

 2004Normalen
Luchtdruk (herleid tot gemiddeld zeeniveau) (hPa)1016,61015,6
Gemiddelde windsnelheid (m/s)3,23,6
Zonneschijnduur (u)15371555
«Ware» gemiddelde temperatuur (°C)10,79,8
Gemiddelde maximumtemperatuur (°C)14,313,5
Gemiddelde minimumtemperatuur (°C)7,16,3
Absolute maximumtemperatuur (°C)30,229,9
Absolute minimumtemperatuur (°C)-6,8-8,6
Aantal vriesdagen (min < 0°C)4852,6
Aantal winterse dagen (max < 0°C)39,9
Aantal zomerse dagen (max >= 25°C)2421,3
Aantal tropische dagen (max >= 30°C)13,3
Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (%)8082
Gemiddelde dampspanning (hPa)10,610,3
Neerslagtotaal (mm)913.7780,1
Aantal dagen met meetbare neerslag (>= 0,1 mm)198203

Top

Cookies opgeslagen