Over het KMI

Algemene Directie

Algemeen directeur

De gebouwen van het KMI te Ukkel
Het KMI te Ukkel

De algemeen directeur legt de algemene politiek en strategie van het Instituut vast in samenspraak met de operationele directeurs en stafdirecteur, aangaande:

 • de publieke sector
 • het wetenschappelijk onderzoek

De algemeen directeur vertegenwoordigt België bij de intergouvernementele organisaties. Hij waakt over de Belgische belangen in het kader van de algemene politiek van:

 • het ECMWF (het Europees Centrum voor de Meteorologische Verwachtingen op Middellange Termijn)
 • EUMETSAT (de Europese organisatie voor de meteorologische satellieten)

Hij is eveneens de permanente vertegenwoordiger van België bij de WMO (de Meteorologische Wereldorganisatie). Volgende onderwerpen maken deel uit van zijn bevoegdheid:

 • internationale coördinatie van de Belgische meteorologie bij de WMO
 • meteorologische en klimatologische internationale onderzoeks- en samenwerkingsprogramma's
 • internationale congressen over meteorologische en klimatologische thema's
 • internationale normen
 • De algemeen directeur vertegenwoordigt het Instituut bij de Europese organisatie EIG-EUMETNET en bij andere internationale organisaties van hoog niveau. Hij coördineert de activiteiten van het Instituut bij deze organisaties.
 • De algemeen directeur organiseert de administratieve procedures van het Instituut.  Hij coördineert het geheel van de permanente projecten van het Instituut.


Hij wordt in zijn dagelijkse taken bijgestaan door Carine Beetens (Hoofd van het Secretariaat) en Jennifer Latteur.

Contactgegevens:

 • Tel.: 02/373 05 01 - 02/373 05 02 
 • Fax.: 02/375 12 59
 • E-mail: dir[at]meteo.be

Personeel en organisatie (P&O)

De personeelsdienst beheert de dossiers van de statutaire en contractuele personeelsleden, de sociale en professionele aspecten, de aspecten voor carrière en promotie, de contracten van het personeel en de administratieve kant.

Mvr. Cindy Overloop is het hoofd van deze dienst. De medewerkers van deze dienst zijn Mvr. Daphné Thirionet en Mvr. Rita Vanleuven.

Hier zijn hun contactgegevens:

 • Tel. : 02/373 05 07 - 02/373 04 81 -  02/373 05 03
 • Fax.: 02/375 12 59
 • E-mail: humanres[at]meteo.be

De boekhouding

De medewerkers van de boekhouding zijn Mvr. Muriel Borremans, Dhr. Dirk Boagerts, Mvr. Laïla El Moussaoui en Dhr. Vincent Thumas.

Hier zijn hun contactgegevens:

 • Tel.: 02/373 05 04
 • Fax: 02/375 12 59
 • E-mail: compta[at]meteo.be

De juridische dienst

De juridische dienst verleent juridische adviezen aan de algemeen directeur bij het uitvoeren van zijn taken en beheert volgende contracten van het KMI:

 • contracten van de gebruikers van het KMI;
 • contracten met de leveranciers van het KMI;
 • samenwerkingsovereenkomsten.

Hier zijn de coördinaten:

 • Tel.: 02/373 05 01
 • Fax: 02/375 12 59
 • E-mail: dir[at]meteo.be

De veiligheidspreventie

Dhr. Eddy Van Cutsem en Dhr. Simo Spassov zijn als preventieadviseurs verantwoordelijk voor de veiligheid en de gebouwen van het KMI.

Hier zijn hun contactgegevens:

 • Tel.: 02/373 05 77 - 060/39 54 98
 • Fax: 02/375 12 59
 • E-mail: preventie[at]meteo.be

De milieucoördinator

De milieucoördinator beheert het milieubeheersysteem volgens de basisprincipes die zijn uiteen gezet  in de EMAS-verordening (EU2017/1505). Dhr. Benoit Vandervaeren bekleedt deze positie.

Hier zijn de contactgegevens van Dhr. Benoit Vandervaeren:

 • Tel.: 02 373 67 89
 • Fax.: 02 375 12 59
 • E-mail: benoit.vandervaeren[at]meteo.be

Het onthaal

Het onthaal van het KMI zorgt voor de ontvangst van de bezoekers, het beheer van de post en de verkoop van de publicaties van het KMI. Mvr. Laeticia Creces en Dhr. Anthony Debusscher verzekeren deze diensten.

Hier zijn hun contactgegevens:

 • Tel.: 02/373 05 08
 • Fax: 02/375 12 59
 • E-mail: acc[at]meteo.be

Cookies opgeslagen