2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur, een abnormaal laag neerslagtotaal en normale waarden van de zonneschijnduur en van de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1021 1016 za 1025 1865 1008,8 1840
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,2 n 4,4 1918 2,3 1989
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 156:26 156 n 299 1959 65 2001
Gemiddelde temperatuur°C 15,8 14,6 za 18,4 2006 10,7 1912
Gemiddelde maximum temperatuur°C 20,4 19,1 n 23,4 2006 14,2 1912
Gemiddelde minimum temperatuur°C 11,5 10,8 n 14,4 1949 7,3 1986
Relatieve vochtigheid% 78 82,3 a 93 1881 68 1959
Gemiddelde dampdrukhPa 13,2 13,5 n 17,1 1961 10,9 1847
Neerslagtotaalmm 29,1 69,8 a 199,4 2001 2 1895
Neerslagdagend 10 15 a 27 1950 2 1959
Onweersdagen in het landd 5 7
Sneeuwdagend 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 4e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in de buurt van de Britse Eilanden. Van de 5e tot de 8e kregen deze luchtstromingen progressief een tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van Frankrijk en zijn verplaatsing naar Oost – Europa. Van de 9e tot de 10e werden onze streken opnieuw onderworpen aan maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie tussen IJsland en Noorwegen. Van de 11e tot de 18e werd ons weer permanent bepaald door continentale lucht, met een polair karakter op de 13e en de 14e. Deze luchtstromingen waren verbonden aan een zone van hoge druk, in de buurt van Groot – Brittannië, die zich op de 14e en de 15e uitstrekte tot Scandinavië en, tot de 17e boven de Atlantische Oceaan ten westen van Portugal. Op de 18e verzwakten deze continentale luchtstromingen als gevolg van de aanwezigheid van een depressie ten westen van Frankrijk, daarna werd deze lucht opnieuw maritiem van de 19e tot de 24e als gevolg van de aanwezigheid van een depressie gelegen tussen IJsland en Noorwegen. Van de 25e tot de 30e werden deze luchtstromingen vervangen door drogere luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk ten westen van Groot – Brittannië. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1021,0 hPa (norm.: 1016,0 hPa).

Als gevolg van de overwegend maritieme of continentale luchtstromingen met polair karakter waren de dagtemperaturen lager dan de normale waarden. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen –2,0 °C en 0,0 °C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen –2,0 °C en +1,0 °C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 24 °C en 31 °C en deden zich meestal voor op de 8e. De absolute minima varieerden tussen 0 °C en 9 °C en werden meestal waargenomen op de 25e of de 28e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 15,8 °C (norm.: 14,6 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,4 °C en 11,5 °C (norm.: 19,1 °C en 10,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 28,9 °C [de 8e] en 7,6 °C [de 25e] (norm.: 26,0 °C en 5,5 °C). Er waren drie zomerse dagen [max. >= 25 °C] (norm.: 2,2 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren lager dan de normalen. Zij varieerden van 27 % van de normale aan de Kust tot 68 % in Belgisch Lotharingen. Al deze afwijkingen waren zeer abnormaal, behalve deze van de streek tussen Samber en Maas, van de Condroz, en van de streek van Gileppe en Warche die abnormaal waren en deze van de Ardennen en de Belgisch Lotharingen die normaal waren. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot meer dan 25 mm en werden meestal waargenomen tussen de 1e en de 4e of op de 14e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag. Met de pluviometer werd op 10 dagen in totaal 29,1 mm gemeten (norm.: 69,8 mm in 15 dagen).

In het land waren er 5 onweersdagen (norm.: 7 d): de 1e, 3e, 4e, 14e en de 20e. Windschade werd ons meegedeeld op de 3e en de 4e. Op de 14e viel er hagel. Op de 4e werd er een tornado gesignaleerd te Wihéries, in de streek van Dour.

Niettegenstaande een zeer hoge zonneschijnduur tijdens de derde decade was het totaal van de zonneschijnduur lager dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 156 h 26 min zonneschijn. (norm.: 156 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot ENE en SW tot W. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 61 % (norm.: 39 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,1 m/s (norm.: 3,2 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen