2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal lage waarde van de gemiddelde windsnelheid en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1017,1 1015,3 n 1025,2 1971 1004,5 1841
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,4 a 4,9 1903 2,4 2007
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 89:51 113 n 226 1965 43 1998
Gemiddelde temperatuur°C 11,3 10,5 n 14,4 2001 5,8 1881
Gemiddelde maximum temperatuur°C 15,1 14,3 n 19,7 1921 9,1 1905
Gemiddelde minimum temperatuur°C 7,5 7,2 n 11,2 2001 3,2 1922
Relatieve vochtigheid% 83 85,7 n 94 1840 76 1921
Gemiddelde dampdrukhPa 10,8 10,8 n 14,1 2001 8,1 1922
Neerslagtotaalmm 105 70,8 n 227,1 1932 5,2 1975
Neerslagdagend 17 17 n 30 1974 5 1965
Onweersdagen in het landd 5 6
Sneeuwdagend 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e bepaalden maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van lage drukken ten zuiden van Scandinavië ons weer. Op de 2e en de 3e was deze maritieme lucht verbonden aan een zone van hoge druk gelegen boven de Atlantische oceaan ten westen van de Britse eilanden en Frankrijk. Op de 4e was het opnieuw een depressie boven het zuiden van Scandinavië die ons maritieme lucht stuurde.Van de 5e tot de 8e waren zij verbonden aan een depressie die zich ontwikkelde in onze streken. Op de 9e stuurde een anticycloon boven de Noordzee ons lucht met een continentaal karakter. Op de 10e keerde de maritieme lucht terug als gevolg van de ontwikkeling van een depressie ten zuiden van Ijsland. Op de 11e stuurde een zone van hoge druk met centrum ten westen van Frankrijk maritieme lucht naar onze streken. Van de 12e tot de 18e kregen deze luchtstromingen een polair karakter door te circuleren tussen een anticycloon boven Groot-Brittannië en een depressie boven Scandinavië. Op de 19e werden deze luchtstromingen zachter als gevolg van de verplaatsing van de zone van hoge druk naar oostelijk Europa. Van de 20e tot de 25e was ons land onder invloed van een zone van lage druk gelegen ten westen van Ierland dewelke maritieme luchtstromingen naar onze streken voerde. Van de 26e tot de 31e heeft een anticycloon, in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar het oosten van Europa, de maritieme luchtstromingen progressief veranderd in continentale luchtstromingen, dewelke een tropisch karakter aannamen op het einde van deze periode. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1017,1 hPa (norm.: 1015,3 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen – 0,5 °C en +1,5 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen 0,0 °C en +2,0 °C. De absolute maxima varieerden van 15 °C tot 23 °C en deden zich meestal voor op de 7e . De absolute minima lagen tussen – 6°C en 1°C en werden meestal op de 15e of de 16e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 11,3 °C (norm.: 10,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 15,1 °C en 7,5 °C (norm.: 14,3 °C en 7,2 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 19,9 °C [de 7e] en -0,2°C [de 15e] (norm.: 21,6 °C en 1,3 °C). Er was een enkele vorstdag [min<0°C] (norm.:0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 120 % van de normale aan de Kust tot 61 % in Belgisch Lotharingen. De afwijkingen waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot meer dan 75 mm en deden zich meestal voor op de 7e. De hoogste gemeten waarde was die van Meeuwen met 77,1 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 105,0 mm gemeten op 17 dagen (norm.: 70,8 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 5 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 6 d.): de 6e, 7e, 9e, 10e en de 11e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 12e en de 16e en waterschade op de 7e en de 9e. Hagel werd ons gesignaleerd eveneens op de 7e . 

Niettegenstaande een goede uitklaring van de hemel tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur lager dan de normale waarde.De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 89 u 51 min (norm.: 113 u).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren N tot NNE, ESE tot SSE en SW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 61 % (norm.: 42 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 3,4 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen