2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en door normale waarden van de zonneschijnduur en het neerslagtotaal.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1018,7 1015,5 za 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,4 a 4,6 1888 2,6 1989
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 195:50 201 n 328 1989 67 1984
Gemiddelde temperatuur°C 14,4 12,7 a 16,4 2008 8,5 1902
Gemiddelde maximum temperatuur°C 19,1 17,2 n 21,3 2008 12,2 1902
Gemiddelde minimum temperatuur°C 9,5 8,3 n 11,4 2008 5,3 1902
Relatieve vochtigheid% 72 75,5 n 88 1887 62 2008
Gemiddelde dampdrukhPa 11 11 n 14 1889 8,3 1866
Neerslagtotaalmm 43,1 61,6 n 145,6 1965 1,4 1833
Neerslagdagend 17 15 n 30 1856 4 1989
Onweersdagen in het landd 15 13 n
Sneeuwdagend 0 0,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een zone van lage druk gelegen tussen IJsland en Groot-Brittannië. Van de 3e tot de 5e was het een anticycloon met centrum boven de Atlantische Oceaan, ten westen van Frankrijk die ons maritieme luchtstromingen toestuurde. Van de 6e tot de 8e waren deze luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide depressie die zich uitstrekte vanaf het westen van Ierland tot de Baltische Zee. Van de 9e tot de 10e werden deze luchtmassa’s boven onze streken droger als gevolg van de ontwikkeling van een kern van hoge druk boven de Benelux. Van de 11e tot 14e werd ons weer bepaald door continentale lucht afkomstig van een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf Engeland naar het westen van Noorwegen. Van de 15e tot de 19e werd ons land overvallen door maritieme lucht verbonden aan een depressie in de buurt van Groot – Brittannië. Op de 20e kregen deze luchtstromingen een meer tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven Duitsland. Van de 21e tot de 23e lagen wij onder de invloed van de aanvoer van maritieme lucht verbonden aan een wig van hoge druk van de anticycloon der Azoren. Van de 23e tot de 26e werden deze luchtstromingen gestoord door de ontwikkeling van een depressie in de buurt van de Britse Eilanden. Van de 27e tot het einde van de maand werd de maritieme lucht progressief vervangen door continentale luchtstromingen als gevolg van de verplaatsing van een zone van hoge druk vanaf het westen van Frankrijk naar Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1018,7 hPa (norm. : 1015,5 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen + 0,5°C en + 2,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een zelfde waarde. De absolute maxima lagen tussen 23°C en 30°C en werden vooral waargenomen op de 25e. De absolute minima varieerden van ─1°C tot + 6°C en werden meestal op de 4e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,4°C (norm. : 12,7°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 19,1°C en 9,5°C (norm. : 17,2°C en 8,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 27,0°C [de 25e] en 3,6°C [de 4e ] (norm. : 25,4°C en 2,2°C). Er waren twee zomerse dagen [max. ≥  25°C] (norm. : 1,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30°C] (norm.: 0,1d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 73 % van de normale in de Kempen tot 143 % in Condroz. Al deze streekgemiddelden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot meer dan 80 mm en deden zich meestal voor op de 12e, de 14e, of de 25e. Waarden van meer dan 40 mm werden op deze data gemeten, de hoogste waarde was deze van Moerbeke met 84,7 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 17 dagen in totaal 43,1 mm gemeten (norm. : 61,6 mm in 15 dagen).

In het land werden 15 onweersdagen waargenomen (norm. : 13 d.): de 1e, 7e, 8e, 9e, en tussen de 11e en de 17e, de 19e, 21e, 25e en de 26e. Wateroverlast, hagelschade, windschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 11e, 12e, 13e, 14e, 25e en de 26e. De neerslag was vergezeld van hagel op 5 dagen: de 1e, de 14e, de 16e, de 25e en de 26e.

Als gevolg van een weinig belangrijke zonneschijnduur tijdens de eerste decade was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal met 195h 50 min zonneschijn. (norm. : 201 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren E tot SE en SSW tot W. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 64 % (norm. : 49 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,1 m/s (norm. : 3.4 m/s). Windstoten van 101 km/h (28 m/s) werden waargenomen in het anemometrische meetnet in de streek van Gent op de 26e. Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen