2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur, de gemiddelde windsnelheid en de temperaturen.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1015 1014,9 n 1029,5 1953 1001,6 1909
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,7 4 n 5,1 1914 3 1929
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 149:54 122 n 214 1931 48 2001
Gemiddelde temperatuur°C 6,7 5,5 n 9,5 1991 1,7 1845
Gemiddelde maximum temperatuur°C 10,9 9 n 13,9 1938 5,4 1917
Gemiddelde minimum temperatuur°C 2,6 2,2 n 6,4 1981 -0,9 1955
Relatieve vochtigheid% 75 79,2 za 89 1917 69 1918
Gemiddelde dampdrukhPa 6,9 7,3 n 9,6 1981 4,8 1845
Neerslagtotaalmm 68,2 53,6 n 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagend 15 18 n 29 1888 3 1993
Onweersdagen in het landd 4 3 n
Sneeuwdagend 2 3,2

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgestrekt gebied van lage druk waarvan het hoofdcentrum in de buurt van Noorwegen, IJsland of Groot–Brittannië lag. Van de 11e tot de 13e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een zone van hoge druk waarvan de kern zich situeerde boven de Atlantische Oceaan en die zich ontwikkelde naar oostelijk Europa. Op de 14e stuurde een depressie tussen Schotland en IJsland ons maritieme licht gestoorde lucht. Van de 15e tot de 20e kregen deze maritieme luchtstromingen progressief een continentaal karakter als gevolg van de verplaatsing van een anticycloon vanaf het westen van Frankrijk naar Scandinavië. Van de 21e tot de 22e lagen wij onder de invloed van een anticycloon gelegen in de buurt van Groot–Brittannië die ons maritieme lucht stuurde die op het einde van deze periode een polair karakter kregen. Van de 23e tot de 29e zorgden deze maritieme luchtstromingen voor neerslag boven onze streken als gevolg van de installatie van een depressie gelegen nabij de Britse Eilanden. Van de 30e tot de 31e zorgde een anticycloon in ontwikkeling naar Duitsland voor drogere lucht boven ons land. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,0 hPa (normaal: 1014,9 hPa).

Over het geheel van de maand lagen de relatief zachte luchtstromingen van de tweede decade aan de basis van de iets te hoge temperaturen overdag, in vergelijking met de normale waarden. De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen 0,0°C en +2,0°C. De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen –0,5°C en +1,5°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 12°C en 17°C en werden meestal waargenomen op de 14e, de 17e of de 18e. De absolute minima varieerden tussen –7°C en 0°C en werden vooral de 21e of de 30e geobserveerd. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,7°C (norm.: 5,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 10,9°C en 2,6°C (norm.: 9,0°C en 2,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 14,7°C [de 17e] en –1,4°C [de 30e] (norm.: 17,2°C en –4,2°C). Er waren 4 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 8,4 d.).

De streekgemiddelden van maandelijkse neerslaghoeveelheden waren allen hoger dan de normale waarden. Ze varieerden van 102% van de normale waarde aan de Belgische Kust tot 152% in het Doornikse. Deze afwijkingen waren abnormaal in het Doornikse en de Ardennen en normaal elders. De hoogste dagtotalen varieerden van 5 mm tot 28 mm en deden zich overwegend voor op de 10e, de 23e of de 24e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 68,2 mm neerslag in 15 dagen gemeten (norm.: 53,6 mm in 18 d.).

De neerslag ging in het land gedurende 4 dagen gepaard met onweersverschijnselen (norm.: 3 d.): de 8e, 25e, 28e en de 29e. Waterschade werd ons gesignaleerd op de 23e. Hagel werd ons gemeld op de 9e, de 23e, de 24e en de 25e. De neerslag bestond gedurende 19 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 4e tot de 13e, van de 15e tot de 16e, van de 22e tot de 27e en op de 29e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem van de 6e tot de 16e en van de 22e tot de 26e. De maximale dikte van de sneeuwlaag bedroeg 22 cm op de 25e in Mont-Rigi.

De uitklaring van de hemel was nogal matig gedurende de eerste decade maar de maandelijkse zonneschijnduur was  hoger dan de normale. Te Ukkel scheen de zon 149 h 54 min (norm: 122h).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren ESE en WSW tot NNW. Dit was gedurende 64% van de tijd het geval (norm.: 44%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,7 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in ons land tijdens deze maand. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen