2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden van de neerslaghoeveelheid, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,6 1016,3 n 1022,9 1865 1009,7 1852
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,1 n 4 1946 2,3 1989
Overheersende windrichting NNW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 224:32 195 n 302 1976 96 1987
Gemiddelde temperatuur°C 16,5 15,5 a 19,3 2003 11,6 1923
Gemiddelde maximum temperatuur°C 21,3 20,2 n 24,5 1976 15,6 1923
Gemiddelde minimum temperatuur°C 12,1 11,3 n 14,4 2003 7,7 1918
Relatieve vochtigheid% 69 76,9 u 87 1888 64 1976
Gemiddelde dampdrukhPa 12,3 13,5 za 16,9 1858 10,9 1923
Neerslagtotaalmm 64,5 67,4 n 173,3 1839 12,1 1976
Neerslagdagend 11 15 n 26 1916 4 1887
Onweersdagen in het landd 14 12 n
Sneeuwdagend 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd het weer in onze streken bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk gelegen boven de Atlantische Oceaan. Van de 3e tot de 5e kregen deze luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van de anticycloon ten zuiden van IJsland. Van de 6e tot de 10e waren de luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk die zich had ontwikkeld ten zuidwesten van de Britse eilanden en heen en weer bewoog tussen Groot – Brittannië en Frankrijk. Van de 11e tot de 16e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een depressie gelegen boven onze streken, en later in ontwikkeling naar de Noordzee. Vervolgens, vanaf de 15e was deze lucht verbonden aan een barometrisch moeras gelegen boven oostelijk Europa. Op de 17e waren de luchtstromingen verbonden aan een anticycloon met centrum boven Duitsland. Van de 18e tot de 20e stuurde een depressie in de buurt van de Britse eilanden ons zachtere, maar eveneens regenachtige maritieme lucht. Van de 21e tot 22e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een zone van hoge druk gelegen ten westen van de Britse eilanden. Van 23e tot de 27e kregen deze luchtstromingen een continentaal karakter als gevolg van de verplaatsing van de zone van hoge druk naar Scandinavië. Van de 08e tot de 30e stuurde een depressie ten westen van Ierland maritieme lucht met een tropisch karakter naar ons land. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1016,6 hPa (norm 1016,3 hPa).

De afwisselend maritieme en continentale luchtstromingen die ons weer hebben beïnvloed gedurende een groot deel van deze maand lagen aan de basis van de iets te hoge temperaturen in de meeste delen van ons land. In het land lag de afwijking van de maandgemiddelden van de maximale temperaturen met de normalen tussen 0,0°C en +1,5°C. Het verschil tussen de gemiddelde maandminima met de normalen lag tussen –1,0°C en +1,0°C. De absolute maxima varieerden tussen 24°C en 32°C en deden zich meestal voor op de 26e of de 30e. De absolute minima varieerden tussen 2°C en 7°C en werden over het algemeen waargenomen op de 5e of de 6e. De gemiddelde temperatuur te Ukkel bedroeg 16,6°C (norm.: 15,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,3°C en 12,1°C (norm.: 20,2°C en 11,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 28,4°C [de 30e] en 6,8°C [de 5e] (norm: 28,0°C en 5,6°C). Er waren zeven zomerdagen [max >=25 °C] (norm.: 4,6 d.), maar geen enkele tropische dag [max >= 30°C] (norm. : 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 54 % van de normale aan de Kust tot 149% in Haspengouw. Al deze afwijkingen van de normalen waren normaal behalve aan de kust waar het tekort abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 65 mm en deden zich meestal voor op de 9e, de 10e, de 15e of de 26e. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 15e of de 26e, het meest opmerkelijk was de waarde van Aubange met 67,6 mm op de 15e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 11 dagen in totaal 64,5 mm gemeten (norm.: 67,4 mm in 15 dagen).

Onweersverschijnselen werden gedurende 14 dagen in het land waargenomen (norm. : 12 d) : de 1e, 7e, 9e, 10e, 11e, 14e, 15e, 16e, 20e, 21e, 25e, 26e, 27e en de 29e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 9e, de 26e en de 27e, waterschade werd ons gemeld op de 9e, de 14e, de 15e, de 26e en de 27e, en bliksemschade werd ons gesignaleerd op de 1e, de 26e en de 27e. Hagel werd waargenomen op de 9e.

Ondanks een matige uitklaring van de hemel tijdens de eerste decade was de zonneschijnduur over de ganse maand normaal. Men registreerde te Ukkel 224 h 32 min zonneschijn (norm. : 195h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNW tot ENE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 47 % (norm. : 32 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,1 m/s (norm. : 3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in ons land tijdens deze maand. Dergelijke snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen