2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden van de zonneschijnduur, het neerslaghoeveelheid en de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,7 1015,9 a 1021,8 1885 1010 1888
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,1 n 4,1 1954 2,3 1986
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 212:49 193 n 314 2006 92 2000
Gemiddelde temperatuur°C 18,7 17,1 za 23 2006 13,5 1841
Gemiddelde maximum temperatuur°C 23,6 21,6 a 28,6 2006 17,4 1919
Gemiddelde minimum temperatuur°C 14,5 13,1 a 17,3 2006 10,6 1919
Relatieve vochtigheid% 70 78,5 za 90 1888 64 1921
Gemiddelde dampdrukhPa 14,2 15,2 n 18,1 1852 12,8 1863
Neerslagtotaalmm 73,1 74,3 n 196,5 1942 2,9 1885
Neerslagdagend 20 17 n 29 1936 2 1885
Onweersdagen in het landd 18 13 za
Sneeuwdagend 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht van tropische oorsprong verbonden aan zones van lage gesitueerd ten westen Van Ierland. Van de 4e tot de 7e installeerde deze zich boven de Britse Eilanden waardoor het weer boven onze streken regenachtiger werd. Van de 8e tot de 10e werden deze luchtstromingen frisser als gevolg van de verplaatsing van deze depressie naar het zuiden van Scandinavië. Van de 11e tot de 12e werd ons weer bepaald door een wig van hoge druk afkomstig van het hogedrukgebied der Azoren dat zich eerst naar Frankrijk en later naar het oosten van Europa verplaatste. Van de 13e tot de 20e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar het zuiden van Scandinavië, met op de 16e de passage van een kleine zone van hoge druk boven Frankrijk. Van de 21e tot de 31e stroomde opnieuw maritieme lucht naar onze streken als gevolg van depressies in de buurt van de Britse Eilanden behalve op de 24e, 25e, 28e en de 31e wanneer de afzwakking van deze depressies toelieten dat wiggen van hoge druk verbonden aan het hogedrukgebied der Azoren, drogere maritieme lucht over onze streken stuurde. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,7 hPa (norm.: 1015,9 hPa).

De frequentie van maritieme luchtstromingen lag aan de oorsprong van de  te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van 0,0°C tot +2,0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen 0,5°C en +2,5°C. De absolute maxima varieerden van 26°C tot 32°C en werden waargenomen op de 1e, de 2e of de 21e. De absolute minima lagen tussen 4°C en 13°C en werden meestal gemeten op de 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,7°C (norm.: 17,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 23,6°C en 14,5°C (norm.: 21,6°C en 13,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 30,7°C [de 2e] en 10,8°C [de 31e] (norm.: 29,9°C en 8,0°C). Er waren 10 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 6,6 d.), waarvan er één tropisch was [max. >= 30°C] (norm.: 1,6 d.).

In het land waren de streekgemiddelden van de neerslag bijna allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 78 % van de normale tussen Samber en Maas tot 128 % in de streek van Gileppe en Warche. Het teveel aan neerslag was overal normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 80 mm en werden op verschillende data waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 5e en de 7e. Het opmerkelijkst was de waarde van Sevry (Beauraing) op de 5e met 85,0 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 20 dagen in totaal 73,1 mm gemeten (norm.: 74,3 mm op 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 18 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 13 d.): de 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e, 17e, 19e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 27e en de 29e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 5e, 6e, 21e, en de 22e. Windschade, bliksemschade, of waterschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 17e, 18e, 21e, 22e, 23e, en de 24e. Twee tornado’s werden waargenomen, op de 8e te Oostende en de 24e boven zee ter hoogte van Bredene.

De maandelijkse zonneschijnduur was iets hoger dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 212 h 49 min zonneschijn. (norm.: 193 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SE tot W. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 74 % (norm.: 44 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,1 m/s (norm.: 3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen