2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukke1 gekenmerkt door een uitzonderlijk lage zonneschijnduur, een zeer abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en door normale waarden van het neerslagtotaal en de gemiddelde temperatuur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1014,5 1016,8 n 1032,4 1959 1001,8 1879
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,2 4 za 6,3 1990 2,6 1959
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 32:51 76 u 157 1975 31 2006
Gemiddelde temperatuur°C 3,6 3,5 n 7,9 1990 -6,1 1956
Gemiddelde maximum temperatuur°C 6,3 6,2 n 11,6 1990 -2,7 1956
Gemiddelde minimum temperatuur°C 0,8 0,3 n 4,8 1926 -10,5 1956
Relatieve vochtigheid% 87 83,9 a 95 1888 74 1929
Gemiddelde dampdrukhPa 6,7 6,5 n 9,2 1926 3,2 1956
Neerslagtotaalmm 57,1 52,9 n 167,8 2002 5,4 1890
Neerslagdagend 20 16 n 27 1877 4 1959
Onweersdagen in het landd 3 4 n
Sneeuwdagend 7 5,9

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen, verbonden aan een zone van hoge druk gelegen ten zuiden van Scandinavië. Van de 3e tot de 10e bevonden wij ons opnieuw in maritieme lucht verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf Groot-Brittannië naar Bretagne tot de 6e die zich op de 7e en de 8e naar de Noordzee en Scandinavië verplaatste en op de 9e en de 10e aan een depressie in ontwikkeling vanaf Engeland naar het noorden van Duitsland. Het weer tijdens de tweede decade werd opnieuw beïnvloed door maritieme luchtstromingen. Op de 11e waren zij verbonden aan een depressie die zich uitstrekte vanaf Polen tot het noorden van Scandinavië. Vervolgens, van de 12e tot de 14e kregen zij een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven Scandinavië en een anticycloon in de buurt van Groot-Brittannië. Op de 15e werd de maritieme lucht zachter als gevolg van de verplaatsing van een zone van hoge druk naar onze streken. Van de 16e tot 18e installeerde de anticycloon zich ten westen van het Kanaal en, van de 19e tot de 20e, strekte hij zich uit vanaf de Atlantische Oceaan tot Oostenrijk. Van de 21e tot de 28e lag ons land nog onder de invloed van maritieme luchtstromingen: deze waren verbonden aan een zone van hoge druk ten westen van de Britse Eilanden van de 21e tot de 24e, daarna aan een anticycloon die zich uitstrekte vanaf Polen tot de Atlantische Oceaan en tijdens de laatste dagen van de maand aan een westelijke stroming verbonden aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf Engeland naar Duitsland. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1014,5 hPa (norm.: 1016,8 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen – 1,0 °C en + 0,5 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen – 0,5 °C en + 2,0 °C. De absolute maxima lagen tussen 7 °C en 14 °C en deden zich meestal voor op de 27e of de 28e. De absolute minima varieerden van – 3 °C tot – 14 °C en werden waargenomen op de 4e of de 15e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 3,6 °C (norm.: 3,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 6,3 °C en 0,8 °C (norm.: 6,2 °C en 0,3 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 11,0 °C [de 28e] en -3,8 °C [de 15e] (norm.: 13,0 °C en -6,7 °C). Er waren 11 vriesdagen [min. < 0 °C] (norm.: 12 d.) maar geen enkele winterse dag [max. < 0 °C] (norm.: 2,4 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 87 % van de normalen in Belgisch Lotharingen tot 139 % in het Doornikse. Deze waarden waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot 46 mm en werden meestal op de 9e of de 16e waargenomen. Een waarde van meer dan 40 mm werd waargenomen op de 9e: 42,3 mm in Petite-Chapelle (Couvin). Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 20 dagen in totaal 57,1 mm gemeten (norm.: 52,9 mm op 16 d.).

In het land was de neerslag gedurende 3 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 4 d.): de 10e , 11e en de 25e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 10e. Waterschade werd ons gesignaleerd op de 17e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 24 dagen: van de 1e tot de 17e, van de 19e tot de 23e en op de 26e en de 27e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 2e tot de 6e en van de 9e tot de 27e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt in Mont-Rigi (Waimes) op de 16e en de 17e met een dikte van de sneeuwlaag van 36 cm.

Als gevolg van een zeer lage zonneschijnduur tijdens de ganse maand was de zonneschijnduur beduidend lager dan normaal. Te Ukkel werd 32 h 51 min zonneschijn gemeten (norm.: 76h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SE en W tot NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 47 % (norm.: 30 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,2 m/s (norm.: 4.0 m/s). Windstoten van 100 km/u of meer werden niet gemeten in ons land tijdens deze maand. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen