2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid, de zonneschijnduur en de gemiddelde temperatuur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1007,1 1015,2 za 1031,5 1843 1004,4 1959
Gemiddelde windsnelheidm/s 4 4 n 6,1 1929 2,7 2004
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduurhh:mi 46:01 45 n 102 1948 10 1934
Gemiddelde temperatuur°C 2,9 3,3 n 7,5 1934 -5,6 1879
Gemiddelde maximum temperatuur°C 5,3 5,5 n 9,3 1934 -,2 1933
Gemiddelde minimum temperatuur°C ,2 ,8 n 5,6 1934 -5,3 1933
Relatieve vochtigheid% 89 88,4 n 99 1846 74 1838
Gemiddelde dampdrukhPa 6,8 7 n 9,6 1934 3,7 1879
Neerslagtotaalmm 80,8 69,2 n 171,9 1999 6,8 1840
Neerslagdagend 19 20 n 30 1833 6 1890
Onweersdagen in het landd 2 2
Sneeuwdagend 7 4,6

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e stuurde een wig van hoge druk boven Groot – Brittannië ons frisse maritieme lucht. Van de 2e tot de 10e werd ons weer bepaald door zachtere maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in de buurt van Groot – Brittannië en/of ten zuiden van IJsland. Op de 11e kregen deze luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven Groot – Brittannië. Van de 12e tot de 14e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon naar Scandinavië en zijn terugkeer naar de Britse eilanden voor een continentaal karakter van de aangevoerde lucht in onze streken. Van de 15e tot de 20e zorgde de vervanging van deze anticycloon door een depressie, die zich in hetzelfde gebied bewoog, voor de aanvoer van maritieme lucht van polaire oorsprong. Van de 21e tot de 28e bepaalden depressies in de buurt van Groot – Brittannië de komst van maritieme lucht naar onze streken. Deze lucht kreeg een polair karakter door de verplaatsing van deze depressies naar Scandinavië. Van de 29e tot de 31e, als gevolg van de ontwikkeling van een depressie ten westen van Ierland, die zich later naar Frankrijk verplaatste werd ons weer bepaald door oostelijke luchtstromingen van over de Baltische staten. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1007,1 hPa (norm: 1015,2 hPa).

De overwegende invloed van frisse maritieme luchtmassa's waren er de oorzaak van dat de temperaturen dicht bij de normale waarden lagen. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen *1,5 °C en 0,0 °C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag tussen –1,5 °C en +1,0 °C. De absolute maxima varieerden van 9°C tot 14 °C en deden zich meestal voor op de 6e. De absolute minima varieerden van –19 °C tot –6 °C en werden meestal gemeten op de 20e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 2,9 °C (norm.: 3,3 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 5,3 °C en 0,2 °C (norm.: 5,5 °C en 0,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 12,4 °C [de 6e] en –10,9 °C [de 20e] (norm.: 11,9 °C en –6,7 °C). Er waren 13 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 11,8 d.), waarvan 4 winterse dagen [max.< 0 °C] (norm.: 3,3 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren hoger dan de normalen. Zij varieerden van 101 % van de normale in het Land van Herve tot 149 % aan de Kust. Al deze waarden waren normaal behalve dat van de Kust waar het teveel abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot 30 mm en deden zich meestal voor op de 3e, de 9e, de 24e of de 29e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 19 dagen in totaal 80,8 mm gemeten (norm.: 69,2 mm op 20 dagen).

In het land waren er gedurende 2 dagen onweersverschijnselen (norm.: 2 d.) : de 3e en de 27e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 21 dagen: de 4e, 5e, 8e, 9e, van de 11e tot de 13e, van de 15e tot de 25e, de 27e, de 28e en de 31e. Deze sneeuwval gaf aanleiding tot een lokale sneeuwbedekking van de 15e tot de 27e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt op de 21e te Brecht en Murringen met 21 cm.

Niettegenstaande een sombere eerste decade bereikte de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel 46 h 01 min, wat slechts lichtjes lager was dan normaal (norm.: 45 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot SE en SSW tot SW. Hun frequentie bedroeg 60 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 43 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,0 m/s (norm.: 4,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.

Cookies opgeslagen