2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge zonneschijnduur, een zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage neerslaghoeveelheid en door een abnormale waarde van de gemiddelde windsnelheid.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1016,9 1015,7 n 1020,9 1869 1009,6 1878
Gemiddelde windsnelheidm/s 2,9 3,1 a 4,4 1917 2,1 1990
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 257:34 190 u 323 1947 97 2006
Gemiddelde temperatuur°C 19,4 16,8 za 21,2 1997 13,7 1833
Gemiddelde maximum temperatuur°C 24,9 21,4 a 26,6 1947 17,3 1912
Gemiddelde minimum temperatuur°C 13,8 13 n 16,1 1997 10,7 1920
Relatieve vochtigheid% 66 79,4 u 88 1890 62 1947
Gemiddelde dampdrukhPa 13,5 15,1 a 18,3 1932 12,3 1833
Neerslagtotaalmm 34,7 74,4 a 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagend 9 16 za 28 1941 4 1947
Onweersdagen in het landd 10 15 a
Sneeuwdagend 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 7e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen in de buurt van de Britse Eilanden en nadien ten zuiden van IJsland. Van de 8e tot de 10e werd ons land overvallen door maritieme lucht verbonden aan een wig van hoge druk van het hogedrukgebied der Azoren. Op de 11e en de 12e werd opnieuw maritieme lucht naar ons land gestuurd als gevolg van de aanwezigheid van een depressie in de buurt van de Britse eilanden. Op de 13e en de 14e werden deze luchtstromingen droger als gevolg van de invloed van een wig van hoge druk van het hogedrukgebied der Azoren boven Groot – Brittannië. Van de 15e tot de 19e kregen wij te maken met continentale lucht verbonden aan een zone van hoge druk gesitueerd boven oostelijk Europa. Op de 20e en de 21e maakten wij de terugkeer van maritieme lucht boven onze streken mee, bepaald door de aanwezigheid van een depressie in de buurt van IJsland. Op de 22e en de 23e stuurde een anticycloon met centrum boven Oost – Europa maritieme lucht van tropische oorsprong naar onze contreien. Van de 24e tot de 28e werd de maritieme lucht bepaald door een depressie in de buurt van Groot – Brittannië. Van de 29e tot de 31e kregen de luchtmassa’s progressief een continentaal karakter als gevolg van de verplaatsing van een zone van hoge druk vanaf de Golf van Gascogne naar oostelijk Europa. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1016,9 hPa (norm: 1015,7 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen +2,0°C en +4,0°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen +0,5°C en +2,5°C. De absolute maxima varieerden van 27°C tot 39°C en werden meestal waargenomen op de 20e. De absolute minima lagen tussen 2°C en 12°C en werden op diverse data waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 19,4°C (norm.: 16.8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 24,9°C en 13,8°C (norm.: 21,4°C en 13.0°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 33,4°C [de 20e] en 9,9°C [de 3e] (norm.: 29,0°C en 8,0°C). Er waren 14 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 5,9 d.), waarvan er 3 tropisch waren [max. >=30°C] (norm.:0,8d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 30% van de normale in Vlaanderen tot 64% in de streek van Gileppe en Warche. Al deze afwijkingen waren abnormaal, behalve dit in Vlaanderen, dat zeer abnormaal was en deze van het land van Herve, de streek van Gileppe en Warche, de Ardennen en Belgisch Lotharingen waar de afwijking normaal was. De hoogste dagwaarden lagen tussen enkele mm en 30 mm en werden meestal waargenomen op de 2e, de 13e of de 20e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie lager dan normaal. Met de pluviometer werd gedurende 9 dagen in totaal 34,7 mm gemeten (norm.: 74,4 mm in 16 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 10 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 15 d.) : de 1e, 2e, 7e, 8e, 15e, 20e, 24e, 25e, 28e en de 29e. Windschade, waterschade en/of schade ten gevolge van blikseminslag werden ons meegedeeld op de 2e, 7e, 20e, 25e en de 29e.
Te Ukkel, hoofdzakelijk als gevolg van een goede uitklaring tijdens de derde decade, was het totaal aantal uren zonneschijn hoger dan normaal: men registreerde 257 h 34 min zonneschijn (norm.: 190 h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren SE tot S en WSW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 45% (norm.: 26%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,9 m/s (norm.: 3,1 m/s). In het anemometrische meetnet werd geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.

Cookies opgeslagen