2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal lage  gemiddelde windsnelheid en een zeer uitzonderlijkde hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

ParameterEenh.MaandNorm.karRecord +JaarRecord -Jaar
LuchtdrukhPa 1013,6 1014,2 n 1023,5 1938 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheidm/s 3,1 3,7 za 5 1947 2,8 2007
Overheersende windrichting ONO ZW
Zonneschijnduur (**)hh:mi 196:12 156 n 301 2007 67 1970
Gemiddelde temperatuur°C 12,5 9 zu 14,3 2007 4,3 1837
Gemiddelde maximum temperatuur°C 17,4 13,1 u 20,5 2007 8,1 1903
Gemiddelde minimum temperatuur°C 7,6 5 zu 8,2 1961 1,5 1917
Relatieve vochtigheid% 70 76,6 a 88 1891 59 1893
Gemiddelde dampdrukhPa 9,4 8,6 a 11,5 1961 6,1 1837
Neerslagtotaalmm 47,1 53,1 n 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagend 15 17 n 29 1935 0 2007
Onweersdagen in het landd 10 9 n
Sneeuwdagend 0 2,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk gesitueerd tussen de Britse Eilanden en Rusland. Van de 4e tot de 18e lagen wij onder de invloed van maritieme lucht die soms een tropisch karakter had als gevolg van de aanwezigheid van een zone van lage druk in de buurt van Groot – Brittannië, ten zuiden van IJsland of in de buurt van Frankrijk. Van de 19e tot de 20e werd ons weer bepaald door drogere continentale luchtstromingen bepaald door een zone van hoge druk boven Scandinavië. Van de 21e tot de 23e zorgde een zone van hoge druk met centrum boven het noorden van Frankrijk voor maritieme lucht boven onze streken. Op de 24e en de 25e werden wij opnieuw onderworpen aan drogere continentale lucht bepaald door de aanwezigheid van een zone van hoge druk boven Scandinavië. Van de 26e tot de 30e stuurde een depressie, ofwel gesitueerd in de buurt van Groot – Brittannië ofwel boven Frankrijk (op de 29e) gestoorde maritieme lucht over onze provincies. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1013,6 hPa (normaal : 1014,2 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen van zuidelijke oorsprong tijdens deze maand lagen aan de basis van de veel hogere temperaturen dan de normale waarden in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +2,5°C en +5,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen +2,0 °C en +4,0°C. De absolute maxima lagen tussen 20°C en 26°C en werden meestal waargenomen op de 10e of de 15e. De absolute minima varieerden tussen -4°C en +4°C en werden meestal gemeten op de 1e of de 23e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 12,5°C (normaal : 9,0°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 17,4°C en 7,6°C (normaal : 13,1°C en 5,0°C). De absolute uitersten bedroegen 24,4°C [de 15e] en 3,0°C [de 23e] (normaal : 21,6 °C en + 0,4 °C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 60% van de normale in de Polders tot 106% in de Condroz. Deze afwijkingen waren overal normaal. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 5 mm tot meer dan 45 mm en deden zich vooral voor op de 16e, de 17e of de 26e. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden gemeten op de 17e, het opvallendst was deze van Sprimont met 47,2 mm. In Ukkel was de neerslagfrequentie “normaal” laag ; met de pluviometer werd gedurende 15 dagen in totaal 47,1 mm gemeten (normaal : 53,1 mm in 17 dagen).

De neerslag ging gedurende 10 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen) : de 3e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 28e en de 29e. Water en bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 14e. Hagel werd ons gemeld op de 28e. Er viel geen sneeuw tijdens deze maand.

Dank zij een voortreffelijke zonneschijnduur tijdens de ganse maand was de maandelijkse zonneschijnduur hoger dan normaal. In Ukkel registreerden we 196 h 12 minuten zonneschijn (normaal : 156 uur).

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren ENE en ESE tot SSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 50 % (normaal : 28 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 3,1 m/s (normaal : 3,7 m/s). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.

Cookies opgeslagen